1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów Sklepu w związku z korzystaniem przez nich z usług lub nabywaniem towarów od Mr Cook Corp. Sp. z o.o. poprzez Sklep.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie jest  Mr Cook Corp. sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS nr 0000935998, NIP: 6342932974 REGON: 380634629 (Spółka), 40-761 Katowice, ul. Panewnicka 87.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Spółce danych, zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolowane są ich wykonywanie i stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i aktami prawa wspólnotowego, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Klient” może być zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Sklep zbiera informacje o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, w tym poprzez założenie konta Klienta (Konto Klienta).
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 7. Jeżeli jako Klient posiadasz Konto w Sklepie lub dokonujesz zakupu towarów poprzez Sklep bez zakładania Konta Klienta, to za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez zaznaczenie checkboxa z odpowiednią klauzulą, przetwarzane są takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i/lub dostawy, numer telefonu, adres IP, a w przypadku sklepu dla klienta biznesowego także zajmowane stanowisko i dane adresowe Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz, dokonując zakupu towarów w Sklepie.
 8. Dane osobowe podane przy zakładaniu Konta Klienta lub w formularzu, wypełnianym podczas zakupu towarów poprzez Sklep, są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji umowy, przez czas realizacji tej funkcji
  i wyłącznie przez osoby upoważnione przez Spółkę.
 9. Poza przypadkami określonymi w ust. 8 powyżej, Dane osobowe przetwarzane są
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają lub obligują Spółkę jako Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, lecz tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź przepisy prawa międzynarodowego zobowiązują nas w takiej sytuacji do przechowania danych osobowych.
 10. Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz podmiotom, które realizują dla Spółki usługi niezbędne do wykonania umowy lub dochodzenia ew. roszczeń (np. obsługa płatności, usługi księgowe, informatyczne, kurierskie, prawne), Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 11. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie jest konieczne do korzystania
  z Sklepu. Klient, składając zamówienie jest zobowiązany potwierdzić zapoznanie się
  z niniejszą Polityką prywatności.
 12. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Spółce jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@mrcook.pl.
 13. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu,
  na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa
  w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 15. W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.
 16. Sklep mrcook.pl, b2b.mrcook.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie informacji
  w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 17. Gromadzone w plikach cookies informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie sklepu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji
  o Klientach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, Google Tag Manager, HotJar, Facebook Pixel, które rejestrują zachowania Klienta na stronie.
 19. Cookies identyfikuje Klienta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies,
  aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego sklepu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Mr Cook Corp. sp z o.o. w celu optymalizacji działań.
 20. Na stronie Sklepu wykorzystujemy następujące pliki cookies.
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu,
  3.  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 21. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies, poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 22. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.